Czym jest DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE?

  Najpierw czym NIE JEST. NIE JEST enklawą, społecznością ludzi izolujących się od świata. NIE JEST alternatywą, środowiskiem kultywującym wrogość, bądź choćby wyższość wobec świata. NIE JEST miejscem ucieczki przed trudami i pięknem życia w świecie.   Czym JEST. JEST miejscem sprzyjającym nabieraniu siły i umiejętności, by wyjść naprzeciw wyzwaniom pochodzącym ze świata. JEST środowiskiem kultywującym wartość domu, pracy, miłości, osiągania celów życiowych. W myśl zasady WSZYSTKO JEST WAŻNE. JEST społecznością tworzoną przez ludzi żyjących w świecie, czerpiących ze źródeł duchowości chrześcijańskiej. A DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA to na pewno: MODLITWA, bo nie sposób żyć nie czerpiąc ze źródła “wody żywej” (J 4,10). MYŚLENIE, bo nie sposób żyć, nie odwołując się do ludzkiej inteligencji, mądrości, krytycznego myślenia. w myśl zasady “bądźcie roztropni jak węże i prości jak gołębie” (Mt 10,16). MIŁOŚĆ, wszak “Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tym opiera się całe prawo i prorocy” (Mt 22, 37nn). MIŁOSIERDZIE, wszak to najpiękniejsze w Bogu. i człowieku. by być miłosiernym jak On jest miłosierny (Łk 6,36).

Jak trafić?

ul. Świętojańska 72 | GDAŃSK

Aktualności

Czyli co u nas słuchać :)

Odpowiedzialni

o. Maciej Okoński OP

możliwość indywidualnej spowiedzi, rozmowy tel. 58 301 35 77 e-mail: frmaciekop@gmail.com

Justyna Kołakowska

  kantor scholi justyna.kola@gmail.com  

Justyna Cymerman

  odpowiedzialna za agapy ju.cymerman@gmail.com

Tomasz Żochowski

Szef Górki odpowiedzialny za dyskusje t.j.zochowski@gmail.com  

Julia Skakovska

  odpowiedzialna za grupę Credo juliaskakovska@gmail.com  

Marysia Mariakova

  odpowiedzialna za wyjścia kulturalne mariamarjakova@gmail.com

Krzysztof Wojcieszak

vice-Szef Górki odpowiedzialny za siatkówkę k.j.wojcieszak@gmail.com  

Dawid Jabłoński

  odpowiedzialny za Lectio Divina d.jablonski810@gmail.com  

Tomasz Bańbur

  odpowiedzialny za ministrantów tomasz.banbur@gmail.com

Asia Żochowska

  odpowiedzialna za adorację jw.zochowska@gmail.com  

Kasia Gałka

  odpowiedzialna za “Kuchnię św. Mikołaja” kasia.g1607@gmail.com

Michał Szyszka

  odpowiedzialny za komunikację mi.szyszka@gmail.com
                 

Wyjazd integracyjny 2015

 

 

Śniadanie Wielkanocne dla Ubogich

 

 

Znajdź nas!