Aktualności

Czyli co u nas słuchać :)

Czym jest DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE?

 

 

Najpierw czym NIE JEST.

NIE JEST enklawą, społecznością ludzi izolujących się od świata.

NIE JEST alternatywą, środowiskiem kultywującym wrogość, bądź choćby wyższość wobec świata.

NIE JEST miejscem ucieczki przed trudami i pięknem życia w świecie.

 

Czym JEST.

JEST miejscem sprzyjającym nabieraniu siły i umiejętności, by wyjść naprzeciw wyzwaniom pochodzącym ze świata.

JEST środowiskiem kultywującym wartość domu, pracy, miłości, osiągania celów życiowych. W myśl zasady WSZYSTKO JEST WAŻNE.

JEST społecznością tworzoną przez ludzi żyjących w świecie, czerpiących ze źródeł duchowości chrześcijańskiej.

A DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA to na pewno:

MODLITWA, bo nie sposób żyć nie czerpiąc ze źródła “wody żywej” (J 4,10).

MYŚLENIE, bo nie sposób żyć, nie odwołując się do ludzkiej inteligencji, mądrości, krytycznego myślenia. w myśl zasady “bądźcie roztropni jak węże i prości jak gołębie” (Mt 10,16).

MIŁOŚĆ, wszak “Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tym opiera się całe prawo i prorocy” (Mt 22, 37nn).

MIŁOSIERDZIE, wszak to najpiękniejsze w Bogu. i człowieku. by być miłosiernym jak On jest miłosierny (Łk 6,36).

 

 

Jak trafić?

ul. Świętojańska 72 | GDAŃSK

 

Odpowiedzialni

o. Maciej Okoński OP

możliwość indywidualnej

spowiedzi, rozmowy

tel. 58 301 35 77

e-mail: frmaciekop@gmail.com

Justyna Kołakowska

 

kantor scholi

justyna.kola@gmail.com

 

Justyna Cymerman

 

odpowiedzialna za agapy

ju.cymerman@gmail.com

Tomasz Żochowski

Szef Górki

odpowiedzialny za dyskusje

t.j.zochowski@gmail.com

 

Julia Skakovska

 

odpowiedzialna za grupę Credo

juliaskakovska@gmail.com

 

Marysia Mariakova

 

odpowiedzialna za wyjścia kulturalne

mariamarjakova@gmail.com

Krzysztof Wojcieszak

vice-Szef Górki

odpowiedzialny za siatkówkę

k.j.wojcieszak@gmail.com

 

Dawid Jabłoński

 

odpowiedzialny za Lectio Divina

d.jablonski810@gmail.com

 

Tomasz Bańbur

 

odpowiedzialny za ministrantów

tomasz.banbur@gmail.com

Asia Żochowska

 

odpowiedzialna za adorację

jw.zochowska@gmail.com

 

Kasia Gałka

 

odpowiedzialna za

“Kuchnię św. Mikołaja”

kasia.g1607@gmail.com

Michał Szyszka

 

odpowiedzialny za komunikację

mi.szyszka@gmial.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd integracyjny 2015

Znajdź nas!